Make your own free website on Tripod.com

HISTORICAL   ARCHIVES


ОРГАН НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Welcome to HISTORICAL ARCHIVES, your luxury place for retreat! Come home to the Bulgarian and Balkan History. Special new articles and surprisingly interesting information about MACEDONIA!

Call  088-243-915 today!


See our new site: http://classica.art.bg

ИСТОРИЧЕСКИ  АРХИВ е списание , което се стреми да представя на

 нашата и международната научна общественост най-новите постижения 

на българската историческа наука.Дава фундаментални и полезни знания

в тази област.Редакционният съвет се председателствува от проф.Методи 

Петров , а  главен редактор на действащата колегия е д-р Георги Генов -

н.с. І ст. в Института за история при БАН. Учените , ангажирани със 

списването на  "Исторически архив" подпомагат активно и редица анало-

гични издания , като: Българо-македонски преглед "Вардар" , излизащ в 

Торонто , Канада , който има и ИНТЕРНЕТ ИЗДАНИЕ.Можете да  четете

списание "Вардар" на адрес : http://classica.art.bg/vardar.htm

          Редакцията се намира на адрес : България, София - 1000 , ул. "Юрий

Венелин " №  32 ( ъгъла с ул. "Каравелов" ). А ето и още един телефон за

връзка :  ( 359 ) 2 - 988 - 2472 .